Lietotāja līgums un Privātuma politika

LIETOTĀJA LĪGUMS

/pēd.reģistrētās izmaiņas ar 01.01.2024./

Šis līgums tiek slēgts starp SIA „Saldākiem sapnīšiem” (turpmāk Uzņēmums), reģ. nr. 48503020516, un Pircēju, kas veic pirkumu Uzņēmuma interneta veikalā www.saldakiemsapnisiem.lv.

1. Līguma priekšmets

Lietotāja līgums ir vienošanās starp Pircēju un Uzņēmumu, pamatojoties uz Uzņēmuma piedāvājumu ar Interneta starpniecību. Lietotāja līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti Uzņēmuma interneta veikalā.

2. Lietotāja līguma spēkā stāšanās

Lietotāja līgums stājas spēkā tiklīdz Pircējs veicis pasūtījumu ar Interneta palīdzību un saņēmis e-pastā avansa rēķinu par veikto pasūtījumu. Pasūtījumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.

3. Vispārīgi noteikumi par preces pasūtīšanu

Iepirkties Uzņēmuma interneta veikalā var Pircējs bez iepriekšējas reģistrēšanās. Pasūtījumus iespējams veikt jebkurā diennakts laikā, ieliekot preci „grozā" un aizpildot ailes ar nepieciešamo informāciju.

Ieliekot izvēlēto preci „grozā”, fiziskām personām jāizvēlas piegādes veids un jānorāda sekojoša informācija: vārds, uzvārds, tel.nr., e-pasts un piegādes adrese, kā arī iespējams pierakstīt citu papildus informāciju, kas paša prāt ir būtiska pasūtījuma izpildei. Juridiskām personām jānorāda saņēmējs un visi uzņēmuma rekvizīti.

Pasūtījumi tiek apstrādāti darba dienās internetveikala darba laikā.

Pēc pasūtījuma saņemšanas nepieciešamības gadījumā ar Jums rakstiski vai telefoniski sazināsies Uzņēmuma pārstāvis, lai precizētu informāciju, bet korekta pasūtījuma gadījumā e-pastā saņemsiet pasūtījuma avansa rēķinu apmaksai, kas garantē, ka izvēlētā prece ir atlikta tieši Jums, un citiem tā uz doto brīdi līdz pasūtījuma apmaksai, netiek piedāvāta.

4. Pasūtījuma apmaksas noteikumi

Kad veikts pasūtījums un uz Pircēja norādīto e-pasta adresi saņemts rēķins, tas jāapmaksā 3 dienu laikā. Pircējam pavadzīme tiek nosūtīta e-pastā elektroniski, tikko pasūtījums ir sagatavots nosūtīšanai. Tā apliecina preces iegādes faktu.  Par pirkumu interneta veikalā Pircējs var norēķināties tikai ar priekšapmaksu, apmaksājot to caur internetbanku vai kādā no tuvākajām bankas filiālēm. Rēķinā iekļauti visi dati, kas nepieciešami apmaksai internetbankā vai bankas filiālē. Veicot pasūtījuma apmaksu, ailē „Maksājuma mērķis” jānorāda pasūtījuma avansa rēķina numurs. Pirkums tiek uzskatīts par apmaksātu un preču piegāde tiek veikta tikai pēc naudas ienākšanas Uzņēmuma norēķinu kontā. Maksājuma uzveduma apstiprinoši pielikumi uz Uzņēmuma e-pastu nav jāsūta.

Izņēmuma gadījumos, saskaņā ar savstarpēji sastādītu Līgumu, Uzņēmums veic preču pārdošanu arī ar pēcapmaksu.

5. Piegādes noteikumi

Preču piegādes izmaksas neatkarīgi no pasūtīto preču svara, izmēra, daudzuma, vai piegādes attāluma no preces izsniegšanas vietas ir +4,00 EUR visā Latvijas teritorijā, izņemot, ja pasūtījumā iekļauts vairāk par vienu segu vai spilvenu, tad izmaksas tiek aprēķinātas individuāli atiecīgi paku skaitam, par vienu paku rēķinot +4,00 Eur. Pasūtījumiem, kuru vērtība pārsniedz 100,00 Eur, piegāde ir bez maksas. Ja šāds pasūtījums izsūtāms vairākās pakās, tad vienai pakai ir bezmaksas piegāde, bet pārējām kā visiem- par vienu paku rēķinot +4,00 Eur. Piegādes izmaksas tiek iekļautas nosūtītajā avansa rēķinā. Preču sūtīšanas izmaksas ārpus Latvijas robežām- katram pasūtījumam aprēķina individuāli pēc pakomāta Omniva cenrāža.

Preču piegāde tiek veikta, sadarbojoties ar pakomātu Omniva un retos gadījumos ar VAS “Latvijas Pasts”. Tā tiek nodrošināta līdz Pircēja norādītajai adresei- tuvākai Latvijas Pasta nodaļai, Pasta pakomātam vai Omnivas pakomātam. Preču izsūtīšana- katru darba dienu (var būt ļoti reti īslaicīgas izmaiņas sakarā ar svētkiem vai citām izņēmuma situācijām). Piegādes laiks 1-4 darba dienas pēc naudas ienākšanas Uzņēmuma kontā. Uzņēmums patur tiesības nepiegādāt preci, ja Pircējs nav veicis preces apmaksu 3 dienu laikā no avansa rēķina saņemšanas dienas (neieskaitot).

Preces iespējams  rezervēt, veicot pašūtījumu mājas lapā, un izņemt uz vietas Uzņēmuma veikalā- noliktavā Saldū, Rīgas ielā 22, tā darba laikā, darba dienās pulkst.10:00-14:00.

6. Elektronisko dāvanu karšu izmantošanas un aprites noteikumi

Skatīt atsevišķi šeit: ELEKTRONISKO DĀVANU KARŠU LIETOTĀJU NOTEIKUMI

7. Garantija

Piedāvātajām precēm Uzņēmums garantiju nenodrošina, jo preces patvaļīgi, bez konkrēta Pircēja lūguma Uzņēmums neatver un nepārbauda. Saņemot preci, to rūpīgi ir jāapskata un jānovērtē, bet konstatējot bojājumu vai cita veida defektu, Uzņēmums sniedz iespēju nekavējoties (14 dienu laikā no saņemšanas dienas) no pasūtītās preces atteikties- to atgriezt, vai apmainīt. (Skat. Atteikuma tiesības (9) un Preču atgriešanas kārtība (10).)

Pircēja pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Repubikas PTAC likumu.

8. Lietotāja līguma izpildes laiks

Uzņēmums apņemas izpildīt Lietotāja līguma noteikumus ne vēlāk kā 2 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no Pircēja, ja vien līgumslēdzējas puses nav vienojušās par citu termiņu. Ja Uzņēmums nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka Pircēja pasūtītā prece nav pieejama, tad Uzņēmuma pienākums ir informēt par to Pircēju. Tādā gadījumā Uzņēmums var piedāvāt Pircējam ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu, kā arī piedāvāt saņemt to pēc nākamās preču piegādes.

9. Atteikuma tiesības

Katram Pircējam ir tiesības atgriezt preci 14 kalendāro dienu laikā no saņemšanas dienas, ja prece neatbilst tai, ko pasūtījis Pircējs, vai konstatēts brāķis. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad patērētājs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu. Uzsākot iegādātā pirkuma lietošanu, Pircējs apliecina, ka tā atbilst pasūtītajai un prece vairs nevar tikt atgriezta. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja pasūtītās preces ir lietotas un / vai Pircējs tīšuprāt vai nejauši pats ir sabojājis tās, vai nav saglabājis preces iepakojumu. Atteikuma tiesības precēm ir spēkā tad, ja prece tiek atgriezta pilnā komplektācijā, ieskaitot oriģinālo preces iepakojumu. Iespējama apmaiņa pret līdzvērtīgu preci vai ar piemaksu, kā arī naudas atmaksa. Pircējam ir tiesības arī pirms Preces saņemšanas atteikties no Pasūtījuma pie nosacījuma, ka Uzņēmumam tiek atlīdzināti visi izdevumi, kas tam radušies, veicot šī Pasūtījuma izpildes darbības. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Uzņēmums patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības.

10. Preču atgriešanas kārtība

Pircējam ar e-pasta starpniecību vai zvanot nekavējoties jāinformē Uzņēmums par vēlmi atgriezt preci, ja tāda ir. Uzņēmums e-pastā nosūta ATTEIKUMA veidlapu, kuru Pircējs izprintē, aizpilda, ieskenē un nosūta atpakaļ pielikumā e-pastā Uzņēmumam. Atteikuma vedlapa tiek izskatīta 3 darba dienu laikā. Uzņēmums izvērtē atteikuma iemeslu, un, ja tas ir pamatots, nosūta KREDĪTRĒĶINU jeb ATGRIEŠANAS rēķinu, ko Pircējs izprintē pievienošanai pie atpakaļsūtāmās preces.

Pircējs atgriež preci kopā ar iegādes pavadzīmi, oriģinālu parakstītu atteikuma veidlapu un kredītrēķinu. Veidlapu esamība pie atgriežamās preces ir obligāta (!!!). Sūtīšanas izdevumus par preces atgriešanu sedz klients.

Uzņēmums atgriež iemaksāto naudas summu vai nosūta vietā līdzvērtīgu preci ar vai bez piemaksas (pēc vienošanās, kas norādīta atteikuma veidlapā un kredītrēķinā) uzreiz līdzko saņemta atgriežamā prece kopā ar abām aizpildītām un parakstītām veidlapām.

11. Konfidencialitāte

Uzņēmums apņemas neizpaust un nenodot informāciju par Pircēju trešajām pusēm bez Pircēja rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad tiek pārkāpta LR likumdošana vai šis līgums. (Skat.zemāk: Privātuma politika)

12.Citi noteikumi

Noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Uzņēmums varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Kā arī, ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti tikai ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Preču apraksti tiek veidoti pēc ražotāju sniegtās informācijas par produktu, aprakstiem un attēliem ir informatīvs raksturs. Iespējamas operatīvas izmaiņas- saskaņā ar ražotāju noteiktām izmaiņām preču komplektācija vai parametri var tikt koriģēti. Precīzu informāciju par konkrētu preci Pircējs var noskaidrot darba dienās zvanot uz kontakttālruni 20097304 (veikals-noliktava, WhatsApp) vai jautājot rakstiski info@saldakiemsapnisiem.lv.

 

 

 

 Privātuma politika jeb

fizisko un juridisko personu datu apstrādes noteikumi

(Spēkā no 25.05.2018.)

 

1. Kādi dati tiks apstrādāti

1.1. Klientu- fizisko personu vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese un adrese, līdz kurai tiek piegādāts pasūtījums.

1.2. Klientu- juridisko personu nosaukums un/vai vārds un uzvārds, reģistrācijas numurs, tālruņa numurs, e-pasta adrese, bankas konta numurs, juridiskā adrese un faktiskā adrese, pasūtījuma piegādes adrese.

2. Datu apstrādes nolūks

Dati tiek apstrādāti, lai administrētu pušu savstarpējās attiecības saistībā ar pasūtījuma izpildes nodrošināšanu, ziņojot par pasūtījumu visu nepieciešamo informāciju, izrakstīt un izsūtīt rēķinus.

3. Piekļuve datiem un to glabāšana

3.1. Dati nosūtīti avansa rēķinā elektroniski un ierakstīti pavadzīmēs, kas tiek glabātas slēgtās telpās. Tām ir pieeja tikai uzņēmuma vadībai un/vai to pilnvarotajiem darbiniekiem.

3.2. Dati ir ierakstīti grāmatvedības programmā. Programmai ir piekļuve tikai uzņēmuma vadībai un/vai to darbiniekiem, kuri veic grāmatvedības uzskaiti. Ar darbiniekiem, ja tādi ir, ir noslēgti konfidenciālitātes līgumi un piekļuve programmai ir aizsargāta ar drošu paroli.

3.3. Dati ir aizsargāti pret piekļuvi no ārpuses, to izmatošana tiek uzraudzīta. Pieeja personu datiem ir tikai pilnvarotām personām, kurām tie ir nepieciešami, lai veiktu pasūtījumu nodrošinājumu.

4. Datu izpaušana

Dati var tikt izsniegti tiesībsargājošām iestādēm, pamatojoties uz pieprasījumu atbilstoši LR likumdošanai.

5. Datu glabāšanas ilgums

Dati tiek uzglabāti atbilstoši likumam par grāmatvedību, līdz 10 gadiem. Personas dati, kuri pārsniedz termiņu, tiks izdzēsti automātiski, izņemot datus, kuri ir saistīti ar grāmatvedību.

6. Datu subjekta tiesības

Datu subjektiem (fiziskas un juridiskas personas) ir tiesības pārbaudīt jebkādus ar sevi saistītus datus, pieprasīt izlabot, izdzēst vai papildināt nepareizi norādītos datus, aizliegt izmantot savus datus mēŗķiem, kas nav saistīti ar pasūtījuma realizēšanu, kā arī citas normatīvajos aktos paredzētās datu subjekta tiesības.

 

 

 

 

Uzņēmuma rekvizīti

Nosaukums: SIA „Saldākiem sapnīšiem”

Reģistrācijas numurs: 48503020516

Juridiskā adrese: Kalna iela 12-10, Saldus, Lv-3801

Faktiskā pasūtījumu izsniegšanas vietas adrese: Rīgas iela 22, Saldus, Lv-3801

Banka / kods: Swedbank AS / HABALV22

Bankas konta nr.: LV82HABA0551034306083

 

to top